FSC-label

Wat is een FSC-label?

FSC staat voor ‘Forest Stewardship Council’, in het Nederlands ‘Keurmerk voor verantwoord bosbeheer’. Het is een internationaal erkend keurmerk dat wordt toegekend aan hout- en papierproducten die afkomstig zijn van bossen die op een duurzame manier worden beheerd.

Het label wordt toegekend aan producten die voldoen aan strikte sociale, ecologische en economische criteria. Het FSC-keurmerk bevordert de bescherming van biodiversiteit, behoud van ecosystemen, respect voor de rechten van lokale gemeenschappen en arbeiders, en het waarborgen van langdurig duurzaam bosbeheer.

FSC label
FSC label

FSC-label criteria

Het Forest Stewardship Council hanteert een set van strenge criteria die moeten worden nageleefd om het FSC-label te verkrijgen. We zetten de belangrijkste criteria graag voor je op een rijtje:

 • Duurzaam bosbeheer: De beheerspraktijken moeten gericht zijn op het behouden van de biodiversiteit, de bescherming van waterbronnen, het respecteren van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, en het handhaven van de gezondheid én vitaliteit van het bos.
 • Bescherming van ecologisch belangrijke gebieden: Bossen met een hoge ecologische waarde, zoals beschermde natuurgebieden, moeten beschermd worden. Ze mogen niet worden omgezet in plantages of gekapt.
 • Respect voor de rechten van arbeiders en lokale gemeenschappen: De rechten van de arbeiders en de lokale gemeenschappen moeten worden gerespecteerd. Dit omvat het recht op vrije vakbondsvorming, eerlijke lonen, gezonde en veilige werkomstandigheden en het betrekken van lokale gemeenschappen bij het besluitvormingsproces.
 • Houtoogst en productie: De oogst van het hout moet op een ecologisch verantwoorde manier gebeuren. De impact op het bos en de omgeving moet tot een minimum worden beperkt. Illegale houtkap en genetisch gemodificeerde organismen worden vermeden.
 • Monitoring en evaluatie: Er moeten systemen zijn voor monitoring, rapportage en verificatie van de bosbeheerpraktijken en de toeleveringsketen om ervoor te zorgen dat er aan de FSC-criteria wordt voldaan.

Soorten FSC-labels

Er zijn drie soorten FSC-labels, afhankelijk van de oorsprong van het hout:

 • FSC 100%: Al het hout in het product komt uit FSC-gecertificeerde bossen.
 • FSC Mix: Een deel van het hout in het product komt uit FSC-gecertificeerde bossen, terwijl andere bronnen voldoen aan strikte controles om duurzaamheid te waarborgen.
 • FSC Recycled: Al het hout is afkomstig van gerecycled materiaal.
FSC label

Hoe wordt het FSC-certificaat behaald?

Een FSC-certificaat is een officiële erkenning die wordt uitgereikt door het Forest Stewardship Council. Het is bedoeld om te verifiëren dat het beheer van de bossen en de productie van hout- en papiersoorten voldoen aan hun duurzaamheidseisen.

FSC controleert dit zelf tijdens een uitgebreide audit. Voldoet de organisatie aan alle strenge criteria, dan wordt het label toegekend. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur en wordt regelmatig herzien via een follow-up audit. Zo zorgen ze ervoor dat de nalevering van de criteria te allen tijde wordt gehandhaafd.

Hoe herkent u het FSC-label?

U herkent het FSC-label aan:

 1. FSC-logo: Het FSC-logo is een gestileerde boom met een vinkje eronder. De boom staat symbool voor verantwoord bosbeheer, terwijl het vinkje aangeeft dat het product is gecertificeerd en voldoet aan de FSC-criteria.
 2. “FSC”-tekst: Naast het logo ziet u meestal ook de tekst “FSC” op het label staan. Dit is een afkorting van Forest Stewardship Council.
 3. Identificatienummer: Onder het logo en de tekst vindt u een uniek identificatienummer dat het product koppelt aan het specifieke FSC-certificeringsproces.
 4. Vermelding van FSC-certificering: Soms staat er ook een vermelding zoals “FSC-gecertificeerd” of “Keurmerk voor verantwoord bosbeheer” op het label.
 5. Informatie over de herkomst: Afhankelijk van het type FSC-label (FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled) wordt er ook informatie gegeven over de oorsprong van het hout in het product, bijvoorbeeld “FSC 100%” als al het hout afkomstig is uit FSC-gecertificeerde bossen.
FSC label

ThermoWood met FSC-label

Stevens & C° biedt Thermowood ayous en fraké in FSC aan. Dit is enkel mogelijk op bestelling.