CE-label

Wat is een CE-label?

Het CE-label is een Europees conformiteitsmerk dat aangeeft dat een product voldoet aan de Europese wetgeving en normen. Het heeft betrekking tot gezondheid, veiligheid, milieubescherming en consumentenbescherming.

CE-label zachthout

Wat garandeert een CE-label?

Het CE-label garandeert dat een product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zoals vastgelegd in de relevante Europese wetgeving. Door het CE-label op een product aan te brengen, verklaart de fabrikant of importeur dat het product is beoordeeld en in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen of verordeningen die op dat specifieke product van toepassing zijn.

Het garandeert echter niet dat het product onafhankelijk is getest door een derde partij. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur om ervoor te zorgen dat het product aan de wettelijke vereisten voldoet.

Is een CE-label verplicht?

Ja, het CE-label is verplicht voor veel producten die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt gebracht. Het is van toepassing op zowel de in de EU geproduceerde producten als van buitenaf geïmporteerde producten. De verplichting om het CE-label te gebruiken, is van toepassing op fabrikanten, importeurs en distributeurs die producten in de EU-markt brengen die vallen onder de reikwijdte van de relevante EU-richtlijnen of verordeningen.

Hoe wordt een CE-label gecontroleerd?

Het CE-label wordt meestal niet gecontroleerd door overheidsinstanties voordat een product op de markt wordt gebracht. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur om ervoor te zorgen dat hun producten aan de geldende wetgeving voldoen.

Zij moeten de conformiteit van hun producten beoordelen aan de hand van de toepasselijke EU-richtlijnen of verordeningen en een technisch dossier samenstellen met de relevante documentatie. De autoriteiten van de EU-lidstaten hebben wel het recht om steekproefsgewijs producten te controleren en te testen om ervoor te zorgen dat ze aan de wettelijke eisen voldoen.

Hoe herkent u een CE-label?

Een CE-label is herkenbaar aan verschillende kenmerken:

  1. Logo: Het CE-label bestaat uit de letters “CE” in een gestileerd formaat. De letters zijn altijd in hetzelfde ontwerp en bevinden zich naast elkaar zonder enige andere symbolen of karakters.
  2. Grootte en locatie: Het CE-label moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn op het product, de verpakking of de bijbehorende documentatie. De grootte en locatie van het CE-label variëren afhankelijk van het type product, maar het moet goed zichtbaar zijn voor consumenten en toezichthoudende instanties.
  3. Uniek identificatienummer: Soms bevat het CE-label een uniek identificatienummer. Dit nummer geeft aan dat het product is geëvalueerd en gecertificeerd door de verantwoordelijke fabrikant of importeur.
CE-label

Welke producten beschikken over het CE-label?

Bij Stevens & C° vind u meerdere producten die over het CE-label beschikken.

  • Al onze producten van STEICO
  • Ons aanbod sterktegesorteerd hout
  • Onze collectie gevelbekleding

Declaration of performance raadplegen