IPPC-label

Wat is een IPPC-label?

Het IPPC-label staat voor ‘International Plant Protection Convention’. Dit label geeft aan dat het houten verpakkingsmateriaal is behandeld volgens de ISPM 15 normen (International Standards for Phytosanitary Measures No.15). Volgens deze normen moet hout dat wordt gebruikt voor maken van pallets, kratten en andere verpakkingsmaterialen specifiek worden behandeld. Zo wilt IPPC het risico op verspreiding van plantenziekten- en plagen minimaliseren.

IPPC label
Sauna thermowood

Waarom is het IPPC-label essentieel?

Het IPPC-label is essentieel om verschillende redenen, met name het voorkomen van de verspreiding van plantenziekten en -plagen op internationaal niveau. Hier zijn enkele redenen waarom het IPPC-label van cruciaal belang is:

  1. Voedselveiligheid: Het IPPC-label is gericht op het voorkomen van de verspreiding van plantenziekten en -plagen die schadelijk zijn voor planten en gewassen. Door de verspreiding van dergelijke ziekten en plagen te voorkomen, draagt het IPPC-label bij aan de voedselveiligheid wereldwijd. Het voorkomt dat schadelijke organismen zich verspreiden naar nieuwe gebieden en de landbouw- en voedselproductie bedreigen.
  2. Bescherming van ecosystemen: Plantenziekten en -plagen tasten niet alleen de landbouw en gewassen aan, maar bedreigen ook inheemse plantensoorten en ecosystemen. Het IPPC-label helpt bij het voorkomen van de introductie en vestiging van invasieve soorten, waardoor de biodiversiteit wordt beschermd en de ecologische balans wordt gehandhaafd.
  3. Handelsfacilitatie: Het IPPC-label is een belangrijke vereiste voor de internationale handel in houten verpakkingen, zoals pallets en kratten. Veel landen hebben regels en voorschriften die vereisen dat houten verpakkingen voldoen aan de ISPM 15. Het IPPC-label op houten verpakkingen geeft aan dat het houtmateriaal is behandeld volgens deze normen en minimaliseert het risico van het verspreiden van schadelijke ziekten en plagen via internationale handel.
  4. Internationale samenwerking: Het IPPC-label is het resultaat van internationale samenwerking en overeenstemming. Landen die deelnemen aan de IPPC erkennen het belang van gezamenlijke inspanningen om de verspreiding van plantenziekten en -plagen aan te pakken. Dit bevordert mondiale samenwerking en coördinatie om gezamenlijke uitdagingen op het gebied van plantengezondheid aan te pakken.

Wat zijn ISPM 15 normen?

De ISPM 15 normen schrijven voor dat het hout moet worden behandeld door middel van hittebehandeling (bijvoorbeeld warmtebehandeling bij een bepaalde temperatuur gedurende een bepaalde tijd) of chemische behandeling (bijvoorbeeld fumigatie met methylbromide). Na een geslaagde behandeling krijgt het houten materiaal een IPPC-merkteken, dat bestaat uit een gestandaardiseerd logo met een uniek identificatienummer, waarmee aangetoond wordt dat het voldoet aan de ISPM 15-normen.

CE-label

Hoe herkent u het IPPC-label?

U herkent het IPPC-label door volgende kenmerken:

  1. Logo: Het IPPC-label heeft een specifiek logo dat het gemakkelijk identificeerbaar maakt. Het logo bestaat uit een gestileerde plant en de letters “IPPC”.
  2. Uniek identificatienummer: Onder het logo ziet u een uniek identificatienummer. Elk houten verpakkingsmateriaal dat voldoet aan de ISPM 15-normen krijgt een uniek nummer toegewezen.
  3. Behandelingssymbool: Naast het logo en het identificatienummer bevat het IPPC-label ook een symbool dat aangeeft welke behandeling het hout heeft ondergaan. Dit kan een “HT” zijn voor warmtebehandeling (Heat Treatment) of “MB” voor fumigatie met methylbromide (Methyl Bromide).
  4. Landencode: Soms wordt ook de landencode vermeld op het IPPC-label. Deze code geeft aan in welk land de behandeling heeft plaatsgevonden