PEFC-label

Wat is een PEFC-label?

Het PEFC-label staat voor het ‘Programme for the Endorsement of Forest Certification label’. Het is een wereldwijd erkend certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer. Het PEFC-label is vergelijkbaar met het FSC-label (Forest Stewardship Council), maar het wordt beheerd door een andere organisatie met dezelfde doelstelling: het bevorderen van duurzaam bosbeheer en het waarborgen van verantwoord gebruik van bosbronnen.

PEFC label

ThermoWood met PEFC-label

Deze ThermoWood soorten voldoen aan de sociale, ecologische en economische normen van het PEFC-systeem:

Constructiehout en houtvezelisolatie met PEFC-label

Al onze STEICO Joist hebben ook het PEFC-label. Wil je liever zachthout? Dan kunnen wij deze op vraag ook met PEFC-label afleveren.

thermowood gevelbekleding radiata pine

STEICO SPECIAL

thermowood gevelbekleding tulpenhout

Steico universal dry

Steico Therm

STEICO protect dry

thermowood gevelbekleding iroko

Steico protect

Wat is het verschil tussen het PEFC en het FSC-label?

Het verschil tussen het PEFC-label en het FSC-label zit vooral in geografische reikwijdte. FSC is wereldwijd actief en heeft normen die gelden voor alle bosgebieden, ongeacht de locatie. Hoewel het PEFC wereldwijde erkenning heeft, is het vooral sterk vertegenwoordigd in Europa. Het PEFC-systeem heeft sterke regionale partners en wordt in veel Europese landen gebruikt.

PEFC label

Criteria van het PEFC-label

De criteria van het PEFC-label zijn gebaseerd op duurzaam bosbeheer. Ze worden georganiseerd in 6 hoofdprincipes, elk met hun specifieke subcategorieën.

1. Legale naleving:

 • Het bosbeheer moet voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau.
 • Respect voor eigendomsrechten en gebruiksrechten van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren.

2. Bosbeheerplanning:

 • Een geschreven bosbeheerplan dat doelstellingen, maatregelen en tijdschema’s voor duurzaam bosbeheer bevat.
 • Evaluatie van de gevolgen van bosbeheer op milieu, sociale en economische aspecten.

3. Milieuprestaties:

 • Behoud en bevordering van biodiversiteit en ecologische functies van het bos.
 • Bescherming van ecologisch belangrijke gebieden, waterbronnen en habitats.
4. Sociale aspecten:

 • Erkenning van de rechten van werknemers en het waarborgen van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.
 • Betrokkenheid van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren bij besluitvorming en bosbeheer.

5. Economische duurzaamheid:

 • Een economisch levensvatbaar bosbeheer dat inkomsten genereert voor de lange termijn.
 • Bevordering van het gebruik van lokaal hout en hout uit duurzaam beheerde bossen.

6. Continue verbetering:

 • Evaluatie en monitoring van de prestaties van het bosbeheer.
 • Continue verbetering van het bosbeheer op basis van verzamelde gegevens en ervaringen.

Hoe wordt het PECF-certificaat behaald?

Een PECF-certificaat is een officiële erkenning die wordt uitgereikt door het Programme for the Endorsement of Forest Certification. Het is bedoeld om duurzaam bosbeheer te waarborgen.

PECF controleert dit zelf tijdens een uitgebreide audit. Voldoet de organisatie aan alle strenge criteria? Dan wordt het label toegekend. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur en wordt regelmatig herzien via een follow-up audit. Zo zorgen ze ervoor dat de naleving van de criteria te allen tijde wordt gehandhaafd.

Hoe herkent u het PEFC-label?

U herkent het PEFC-label aan:

 1. Logo: Het PEFC-label bestaat uit een gestileerde boom met bladeren in een cirkelvorm, en daaronder staat de afkorting “PEFC” in hoofdletters.
 2. Certificeringscode: Onder het logo staat meestal een unieke certificeringscode, die het product koppelt aan het specifieke PEFC-certificaat van de bosbeheerder of het houtverwerkende bedrijf.
 3. Vermelding van PEFC-certificering: Soms staat er ook een vermelding zoals “PEFC-gecertificeerd” of “Gecertificeerd duurzaam bosbeheer” op het label.
 4. Traceerbaarheidscode: Afhankelijk van het type product kan er ook een traceerbaarheidscode worden vermeld, waarmee de herkomst van het hout kan worden gevolgd tot aan het duurzaam beheerde bosgebied.
PEFC label

Stevens & C°: expert in ThermoWood

Met ThermoWood® kiest u voor een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief voor tropisch hardhout. Hecht u net als wij waarde aan het nemen van ecologisch verantwoorde keuzes? Contacteer ons gerust voor advies, onze houtexperts helpen u graag verder.