Plaatsing houten gevelbekleding

 1. Lattenwerk

  De dikte van de latten moet minstens 1,5 maal de dikte van de planchetten zijn, met een minimum van 30mm.

  De afstand tussen de latten zou beperkt moeten blijven tot 600mm.
  Bij gebruik van een bekleding met geringe dikte (tot 19mm) zou de tussenafstand begrensd moeten worden tot 400mm.

 2. Luchtspouw
  De luchtspouw moet minstens 15mm breed zijn.
  Aan de onder- en bovenzijde dient men een minimum opening te voorzien in functie van de hoogte van de gevel:
  - < 3m: 5mm
  - 3 tot 6m: 6,5mm
  - 6 tot 10m: 8mm
  - 10 tot 18m: 10mm

  Daarnaast moet men ook een goede ventilatie tussenin voorzien. Hiervoor dient men bij verticale gevelbekleding steeds een dubbel regelwerk te voorzien.

  Om het binnendringen van insecten, vogels of kleine knaagdieren in de luchtspouw te vermijden, is het aanbevolen om deze af te sluiten met een beschermingsrooster. Hierbij dient men er wel op toe te zien dat men de goede prestaties van de ventilatie niet in het gedrang brengt. 

 3.  Bevestigingsmiddelen

  De lengte van de nagels met minstens 2,5 maal de dikte van de planchetten zijn.
  Bij het gebruik van schroeven moet dit 2 maal de dikte zijn.
  Gewoonlijk wordt een diameter van 3 tot 4mm aanbevolen.
  Gladde nagels en nieten zijn af te raden.

  Het is aangewezen (zeker bij zichtbare bevestiging) om gebruik te maken van een bevestigingssysteem uit roestvast staal type A2. (Of A4 aan de kust)

 4. Bevestiging

  Het is raadzaam om tussen de planchetten een speling van minstens 2mm in acht te nemen om de dimensionale schommelingen van het hout niet in het gedrang te brengen.

  Het kopse hout moet afgeschermd worden tegen een rechtstreekse blootstelling aan water, zonder evenwel de ventilatie ervan in het gedrang te brengen.

  Bij de aansluiting met andere bouwdelen dient men steeds een spouw van minstens 10mm te laten tussen de gevelbekleding en de aanpalende constructie.

Bron: Technische voorlichting 243 Gevelbekledingen uit hout en plaatmaterialen op basis van hout - WTCB

Copyright © 2018 Etablissementen Stevens en Co All rights reserved. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.